Oznamy pre občanov

Oznamujeme odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 20.06.2024 od 08:00 hod. do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Sever, na uliciach Potočná, Urbánkova, Višňová.

Odstraňovať budeme poruchu na adrese Potočná 21.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Odstávka pitnej vody na ulici Račí potok 10.4.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Račí potok č.d. 21 bude dnes od 10.00 do 15.00 hod. odstávka dodávanej studenej vody na tejto ulici.

 

Odstávka pitnej vody na Moravskej ulici 4.4.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na Moravskej ulici č.d. 34 bude dnes odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici.

 

Odstávka vody na ulici Ťahanovské riadky 3.4.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Ťahanovské riadky č.d. 11 bude dnes od 9:00 hod. do 14:00 hod. odstávka dodávanej vody pre ulicu Ťahanovské riadky.

Dňa 14.8.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Svornosti 14. 

Dňa 08.08.2023 od 8:30 do 14:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Potočná 9-18, Dobšinského 3,5,6. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Potočná 19

            

Dňa 31.07.2023 od 8:30 do 14:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Junácka. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Junácka 4. 

Dňa 25.07.2023 od 8:00 do 15:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Družstevná. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Družstevná 3. 

Dňa 24.07.2023 od 8:00 do 15:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Družstevná a Tolstého. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Družstevná 3. 

 

 

Dňa 30.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Moravská 1-33 v čase od 08:00 do 15:00 hod. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Moravská 22.

 

Dňa 29.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenská 18 a Vodárenská.  Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

 

Dňa 27.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Lomnická 53. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 do 14:00. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

 

Dňa 14.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Mengusovská 11. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Dňa 29.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kavečianska cesta 60. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Dňa 24.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Ďumbierska 31 a Mengusovská pri VDJ. Prerušenie dodávky pitnej studenej vody bude na uliciach Zoborská, Ďumbierska a Mengusovská. 

Dňa 17.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Alešovo nábrežie 12. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Dňa 17.04.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever –  Hrbová č.1

Bez vody bude ulica Hrbová v čase cca od 09:00 do 14:00

 

Dňa 07.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Kalvárii ulica Na šajbe č.d.16 - bez vody bude ulica Na šajbe a to v čase cca od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Dňa 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36. Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 13.1.2023 od 08:30 hod., do 13:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Cyklistická 17. Odstraňovaná porucha bude pre dom č. 17. 

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 21.12.2022 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre ulicu Bankov. Odstraňovaná bude porucha na adrese Bankov 5.

Dňa, 13.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Záhradná. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Záhradnej 6. 

Dňa, 6.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Dňa, 5.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Dňa, 30.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Olivová 19 (Kalvária) a Národná trieda 48. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. hod. Ďakujeme za pochopenie.

  Dňa 29.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kostolianska cesta č. 67. . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

   

  Dňa 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25. 

   

  Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30.

   

  Dňa 21.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Junácka. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na Junáckej 5 a 2/A. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

   

  Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Vencová a Magdalénska. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 do 14:00 hod.

  02.8.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 5. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od od 08:30 hod. do 13:30 hod.

  03.08.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 4. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 13:30 hod.

  08.08.2022 bude odstraňovaná porucha na Českej ulici č.d.26. Bez vody bude ulica Česká v čase cca od 08:00 do 15:00 hod.

  11.08.2022 bude odstraňovaná porucha na ulici Česká č.d.14. Bez vody bude ulica Česká v čase cca od 14:00 do 19:00 hod.

  18.08.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Horolezecká 5 . Bez vody bude ulica Horolezecká v čase cca od 08:00 do 14:00 hod. 

  Dňa, 18.08.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Gerlachovská 8. Bez vody bude ulica Gerlachovská v čase od 14:00 do 19:00 hod. 

  21.07.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 61. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 do 14:00. hod.

   

  Upozorňujeme občanov, že dňa 20.6.2022 odstraňuje VVS a.s. poruchu vody v našej mestskej časti na ulici Atletická 27 Horolezecká 6. Z tohto dôvodu bude realizovaná odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

   

  Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 14.06.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 6. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Konkrétne ide o ulice Horolezecká a Atletická. 

   

   

   

  Upraviť

   

  Upozorňujeme občanov, že dňa 20.6.2022 odstraňujeme poruchu vody v našej mestskej časti na ulici Atletická 27 a Horolezecká 6. Z tohto dôvodu bude realizovaná odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

   

  Upozorňujeme obyvateľov, že dňa 10.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Dobšinského 2.  Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici Dobšinského. 

   

  Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 10.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanová 24. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

  Oznamujeme občanom, že dňa 23.03.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Krupinská ulica pri kostole. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

  Oznamujeme občanov, že dňa 09.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Štrbská 10. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

   

  Oznamujeme občanov, že dňa 07.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 7 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

   

  Oznamujeme občanov, že dňa 01.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kisdyho 9. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej vody na ulici od čísla 6 po 26. 

   

  Oznamujeme občanov, že dňa 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Ťahanovské riadky 19

  Oznamujeme občanom, že dňa 17.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 19 - 45. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Porucha bude odstraňovaná na ulici Slovenskej jednoty 39.

   

  Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 47 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

  Dňa 03.12.2021 od 08:30 hod. - 14:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Tomášiková 26 - 34.

   

  Dňa 16.11.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Na Stráni.

   

  Dňa 12.11.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Na Stráni.

  Dňa 21.10.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Komenského roh a Slovenskej jednoty.  Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 hod. do 13:00 hod.

   

  Dňa 31.08.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Watsonova 61. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 9:00 hod. do 14:00 hod.

   

   

  Dňa 14.07.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Vihorlatská 13.  Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:00 hod. do 14:00 hod.

   

   

  Na základe oznamu spoločnosti TEHO bude v dňoch 15.6 2021 až 16. 6. 2021 vykonaná celosystémová odstávka dodávky tepla v celom meste. Dodávku tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody spoločnosť TEHO obnoví ihneď po nábehu primárneho rozvodu zo strany Teplárne Košice, a.s.

  Dňa 09.06.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slavkovská 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

  Dňa 08.06.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slavkovská 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

  Dňa 07.06.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slavkovská 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

     

     Oznamujeme občanom, že dňa 19.03.2021 (piatok) bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky od č.d. 17- 81 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

     Oznamujeme občanom, že dňa 12.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky 31 v čase od 08.30 hod do 15:00 hod.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

     Oznamujeme občanom, že dňa 11.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Chalupkova 5 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

     Oznamujeme občanom, že dňa 03.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Moravská roh Svornosti v čase od 08.30 hod do 14:00 hod.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

      

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 17.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slovenskej jednoty 1, Slovenskej jednoty, Czambelova, Chalupkova, Bocatiova, časť ulice Komenského v čase od 08.00 hod do 13:00 hod.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 16.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slovenskej jednoty 1.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s  odstraňovať poruchu vody na ulici Ťahanovské riadky 3. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 hod. do 14:00 hod. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 11.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tomášiková 29Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

     Oznamujeme občanom, že dňa 30.11.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slavkovská 44Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

     Oznamujeme občanom, že dňa 12.10.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tomašikova 27Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy. 

     Oznamujeme občanom, že dňa 04.09.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnická 27 od 08:00 hod do 15:00 hod. Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 03.09.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnická 27. Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 06.07.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici  Cimborková 10 a Suchodolinská 20. Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 11.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľská cesta, Baránok.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 10.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Turistická- Za Štadiónom.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      

     Oznamujeme občanom, že dňa 03.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Národná trieda 14.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

       

      Oznamujeme občanom, že dňa 02.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Národná trieda 14.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

      Dňa 21.11.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchuulici Mánesova 8.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

       

       

      Dňa 12.09.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach HlinkovaNárodná trieda a Vodárenská v čase od 08:00 - 14:00hod. . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy. Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude, podľa potreby, zabezpečené cisternovými vozidlami. 

       

      Dňa 04.09.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach Lomnická 9Ďumbierska 7. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 03.09.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ďumbierska 7. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 22.08.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 16.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Bocatiova 4.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 11.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Olivova 6.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 08.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Hurbanova 22.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 02.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľská cesta č.106.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 26.06.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnická 25.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 10.06.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 24.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

       

       

      Dňa 20.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Urbankova 16.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 16.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jahodova 4. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 13.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tŕňova 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 03.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Na Kalvarii- vodojem. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

       

       

       

      Dňa 18.02.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 6. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 13.02.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Cyklistická 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

      Dňa 25.01.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Cesta pod Hradovou 13. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici

      Dňa 01.04.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Kavečianska cesta 52. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

       

      Dňa 02.04.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 8. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.