Dôležité oznamy

Upozornenie Polície SR

Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach vydal toto upozornenie, nakoľko v poslednom období bol na území Košického kraja zaznamenaný rastúci počet priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel, ktorí mali účasť na dopravnej nehode a z miesta dopravnej nehody odišli. Viď príloha - TU.

Odstránenie poruchy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s oznámila odstraňovanie vodovodnej poruchy na ul. Urbánkova 11. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy

Tohto dňa bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať výkopovú poruchu na Nitrianskej 12.

Stránky