UPOZORNENIE: Dávajte si pozor na podvodníkov

Mestská časť Košice – Sever upozorňuje obyvateľov na podvodníkov, ktorí začali najmä seniorom ponúkať opatrovateľské služby. Podvodníci navštevujú ľudí priamo v bytoch v popoludňajších a podvečerných hodinách a vydávajú sa za opatrovateľov mestskej časti. Žiadame, aby obyvatelia týmto klamlivým ponukám napodľahli. Opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyňami Mestskej časti Košice – Sever sa vedia preukázať služobným preukazom a navštevujú seniorov najmä predpoludním.

Ak máte podozrenie, že vás oslovili podvodníci, informujte o nich Mestskú políciu na telefónnom čísle 159 alebo Oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ Košice - Sever na 055 / 633 22 62.