Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
103/2019 12.12.2019 RZ pri Materskej škole Polianska 4 Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2 Zmluva o poskytnutí dotácie
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
43/2013 01.07.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 43/2013
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor 11.95€ Nájomná zmluva
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
42/2014 31.07.2014 SPORTCOM spol. s.r.o. zmluva č. 42/2014
63/2016 25.11.2016 USD Lučenec s.r.o. Zmluva o dielo č. Z201641643_Z
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV ZMLUVA O DIELO
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy

Stránky