Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice,
Číslo dokladu: 
06/2012

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti zabezpečenia dodávok liekov, zdravotníckych pomôcok, a dietetických prípravkov – poskytovanie služieb v oblasti lekárnictva pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice. Dodávateľ: VERBENA KOŠICE, s. r. o.so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, IČO 36771210, prevádzka: Lekáreň „Bazalka“, Bočná 10, 04001 Košice