Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
22/2013 08.03.2013 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341
23/2020 08.04.2020 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby – Mesto Košice
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014

Stránky