Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013
evid. č. 14/2015 02.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 85 / § 52a / 2015 / ŠR
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie
18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
48/2014 19.08.2014 Občianske združenie Domov v rodine 200.00€ Zmluva
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
9/2012 07.03.2012 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 265.49€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
24/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode telefónneho čísla
16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
1/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
59/2015 24.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska v MČ Košice - Sever
73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o. 28.25€ Nájomná zmluva

Stránky