Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
43/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o krátkodobom nájme
33/2017 15.05.2017 Ing. Monika Vajányiová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
34/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. Zmluva č. 34/2014
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019

Stránky