Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
54/2016 21.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o. Darovacia zmluva
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
6/2018 14.02.2018 JUDr. Martin Fabián - advokát Dohoda o ukončení právneho zastupovania
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
26/2014 30.05.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032014
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky