Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
72/2014 19.12.2014 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva č.72/2014
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
24A/2012 23.05.2012 CI – servis a.s. O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
46/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
24/2020 22.04.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky