Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo dokladu: 
7/2020
Prílohy: