Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
48/2014 19.08.2014 Občianske združenie Domov v rodine 200.00€ Zmluva
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
13/2012 07.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 233.63€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
54/2015 23.11.2015 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013
evid. č. 14/2015 02.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 85 / § 52a / 2015 / ŠR
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
44/2017 15.05.2017 MUDr. Peter Kalanin Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o. Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna

Stránky