Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020
12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2021
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
13/2012 07.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 233.63€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252062019
14/2020 21.02.2020 Gymnázium Park mládeže, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012020

Stránky