Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice
Cena: 
233.63€
Číslo dokladu: 
13/2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12, Uzavretá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.