Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
53935/KE-2000 10.02.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 156.00€ Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
54/2011 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
54/2012 13.11.2012 Mesto Košice 13564.00€ Príkazná zmluva č. 2012002397
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013
54/2015 23.11.2015 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
54/2016 21.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
56/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 56/2014
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach

Stránky