Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER
Cena: 
20.00€
Číslo dokladu: 
55/2013
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania veľkú zasadačku o výmere 50 m² nachádzajúcu sa na 1. poschodí Budovy. Nájomca predmet nájmu využije ako šatne pre účinkujúcich v Muzikáli Benyovszky, ktorý sa koná 10.08.2013 v areáli Amfiteátra, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.