Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
33/2016 01.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe
33/2017 15.05.2017 Ing. Monika Vajányiová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
33/2018 01.06.2018 Ing. Štefán Kertes Darovacia zmluva
33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever Zmluva o spolupráci
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
33/2022 08.08.2022 PD AUTOSPORT, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie
34/2012 18.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice Dohoda
34/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. Zmluva č. 34/2014
34/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
35/2012 15.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
35/2017 15.05.2017 Ing. Jozef Filipko Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Darovacia zmluva
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby

Stránky