Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
20/2012 25.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice DOHODA o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších predpisov
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“
3/2017 31.01.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
33/2016 01.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
69/2013 04.10.2013 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013
72/2014 19.12.2014 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva č.72/2014
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda 11.95€ Zmluva o nájme pozemku
16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia

Stránky