Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice
Cena: 
200.00€
Číslo dokladu: 
69/2013

1.         Poskytovateľ sa zaväzuje, že zo schváleného Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 poskytne prijímateľovi jednorazovo finančný príspevok vo výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR) na podporu a krytie výdavkov spojených s jeho aktivitami.

2.         Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na nasledovné projekty pre ZO ÚŽS Košice – Sever č. 1 a ZO ÚŽS Košice – Sever č. 2

                                   A)   „Šípková Ruženka - liečivé rastliny“

                                   B)   Parlament seniorov v MČ Košice – Sever „Zákon o Košiciach“

                                   C)   Deň dobrovoľníctva,

            tak ako sú uvedené v žiadosti o príspevok doručenej poskytovateľovi dňa 4.9.2013.