Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV ZMLUVA O DIELO
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
6/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

Stránky