Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúry september 2020 september 2020 30.09.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020 41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV
Objednávka č. 95-99, 03.09.2020 - 11.09.2020 03.09.2020 - 11.09.2020 11.09.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020 30.09.2020 - 09.10.2020 10.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 86 - 94, 24.08.2020 - 02.09.2020 24.08.2020 - 02.09.2020 02.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry august 2020 august 2020 31.08.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o dielo 39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s.
Objednávka č. 83-85, 12.08.2020 - 21.08.2020 12.08.2020 - 21.08.2020 21.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č.1 k dohode o urovnaní 40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda
Objednávky č. 77 - 82, 31.07.2020- 07.08.2020 31.07.2020-07.08.2020 07.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
ZMLUVA O DIELO 38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV
Faktúry júl 2020 júl 2020 31.07.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Darovacia zmluva 37/2020 29.07.2020 Vlastimil Lopata
Darovacia zmluva 36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová
Objednávka č. 76, 15.07.2020-24.07.2020 15.07.2020-24.07.2020 24.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 92/2019 35/2020 17.07.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach
Objednávka č. 75, 06.07.2020-10.07.2020 06.07.2020-10.07.2020 10.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s.
Objednávka č. 72-74, 29.06.2020-02.07.2020 29.06.2020-02.07.2020 08.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák
Dohoda o urovnaní 32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda
Zmluva o poskytovaní služieb 31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o.
Faktúry jún 2020 jún 2020 30.06.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 70-71, 17.06.2020-25.06.2020 17.06.2020-25.06.2020 25.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania 30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto

Stránky