Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
85/2023 13.07.2023 StavStar s.r.o. 47550571 4859.15€ Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-2. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest
1170005210 05.08.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 4845.00€ Faktúra 1170005210
029/2011 29.03.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ objednávka 29
1170002308 20.04.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ faktura 1170002308
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
007/2011 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ objednávka 7
1170000954 31.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ FA1170000954
41/2024 30.04.2024 S&T Corporation s.r.o. 55933726 4605.50€ Maliarske a natieračské práce v ZOS MČ Košice-Sever 1. poschodie
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
20/2009 10.02.2011 SoftComProg 4320.00€ Zmluva o službách vo výpočtovej technike
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
033/2011 05.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ objednávka 33
2011045 20.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ faktura 2011045
2011045 18.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ FA2011045
2220003785 20.05.2011 Východoslovenská energetika a.s. 3139.98€ Faktúra 2220003785
2114986600 05.08.2011 VVS a.s. Košice 3105.59€ Faktúra 2114986600

Stránky