Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
92/2023 02.08.2023 Centrum polygrafických služieb 42272360 20.64€ Tlačoviny - prihlasovanie o pobyte bianco 100ks
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
93/2023 10.08.2023 SoftComProg 17101689 1100.00€ Reinštalácia operačného systému Windows na počítačoch MÚ vyplývajúca z odporúčania kybernetickej bezpečnosti k vykonaniu pravidelných kontrolných aktivít na systémoch a zariadeniach prevádzkovateľa - Aktualizácia operačného systému
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
94/2023 10.08.2023 HS-trade sp. zo.o. k. PL7811928082 220.00€ Púzdro na tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1. 2019 - pre potreby OS
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
95/2023 11.08.2023 Industrial Services Prešov s.r.o 36513288 246.00€ Pracovné odevy košeľa a nohavice - pre ZOS Ťahanovské riadky 20 ks
96/2013 09.12.2013 Vladimír KOVALČIN - LEGO 6996.06€ Zmluva o dielo č. 96/2013
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí dotácie
96/2023 21.08.2023 Ing. Peter Brutovský 47885254 40.00€ Tlač a vylepenie billboardu na podujatia Jazz v parku
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
97/2023 21.08.2023 Ján Kopčák 450.00€ Hudobné vystúpenie – živá hudba na podujatí Jazz v parku 25.8.2023 – KeJazz3
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23 Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky