Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
18/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
19/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 42/2019
82/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice Príloha č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV, 10.10.2017
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
83/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice Príloha č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TUV 10.10.2017
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
28/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č. 1020112715
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania

Stránky