Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
48/2011 25.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
29/2016 04.05.2016 ALIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 411007561
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
3/2016 26.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna
63/2012 21.12.2012 APS Alcon a.s., Košice 2000.00€ DODATOK Č. 1 K DOHODE O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004
41/2012 31.08.2012 Attila Boldi Dodatok č. 1 / 2012 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 41 / 2011 zo dňa 31.8.2011
24/2013 07.03.2013 Attila Boldi 112.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
66/2015 23.12.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dofatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky 824.00€ Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020
35/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. 35/2014 Dodatok č.1
61/2014 19.11.2014 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
29/2019 08.04.2019 ENVI - TRADE spol.s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie - zhodnotenia odpadu
25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
1/2006 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. 49.79€ Cenník
82011 20.05.2011 FORTUNA SK, a.s. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov

Stránky