Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
ZŠ Polianska 1
Cena: 
100.00€
Číslo dokladu: 
103/2013
Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na „Bulletin k 50. výročiu vzniku školy“, tak ako je to uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie doručenej poskytovateľovi dňa 20.11.2013.