Zmluva o dielo č. SK 12380

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina
Cena: 
660.00€
Číslo dokladu: 
27/2012

ZMLUVA O DIELO č. SK 12380 uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami Stannah s.r.o, Lieňová 46/24, Mojšová Lúčka, 010 01 Žilina a MČ Košice - Sever. Interné číslo zmluvy je 27/2012.

Predmetom zmluvy je: montáž stoličkového výťahu Stannah modelu 420, na rovné interiérové schody, ktorého zapožičanie alebo odkúpenie si zabezpečil objednávateľ od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove + dodanie a montáž batérii a transformátora potrebných ku spojazdneniu a funkčnosti stoličkového výťahu. Vyzdvihnutie stoličkového výťahu z UPSVaR v Stropkove a dodávku na miesto inštalácie zabezpečí zhotoviteľ bezplatne.

Miesto inštalácie je: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice.