Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Číslo dokladu: 
4/2020