Objednávky 06.11-15.11.2014

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Číslo dokladu: 
06.11-15.11.2014

Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.