Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Číslo dokladu: 
10/2017