Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Sociálna poisťovňa
Číslo dokladu: 
26/2015