Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Číslo dokladu: 
46/2016
Prílohy: