Zmena úradných hodín počas septembra 2023

OZNÁMENIE
 
Oznamujeme občanom úpravu úradných hodín  Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever v mesiaci  september 2023:
 
Pondelok     8:00 – 16:00 hod.
Utorok          8:00 – 16:00 hod.
Streda          8:00 – 17:00 hod.
Štvrtok        8:00 – 16:00 hod.
Piatok          8:00 – 13:00 hod.
                                                                                    
                                                                   Ing. František Ténai, MBA
                                                                                         starosta