Výmenník Štítová štartuje nanovo. Buďte pri tom!

Výmenník Štítová má už za sebou niekoľko podujatí a výstav, no teraz sa naplno otvorí pre verejnosť a nový rok so sebou prináša aj nový začiatok. Začíname stretnutia, rozhovory, otvárame brány a diskutujeme s miestnymi obyvateľmi. Výmenník, ktorý je na hranici mestských častí Sever a Staré mesto, bude prioritne zameraný na audiovizuálnu tvorbu a umenie nových médií, no nájdete v ňom aj výstavy, prednášky a časom určite pribudnú aj iné  skupiny talentovaných ľudí,  ktoré budú ponúkať svojim susedom bohatý program.

Poďme spolu do toho!

Priestory na Štítovej sa začnú zapĺňať programom vďaka občianskym združeniam, neformálnym a komunitným skupinám, vďaka tvorivým ľuďom a každému, kto má záujem urobiť svoje sídlisko atraktívnym miestom pre život. Preto každý, kto si myslí, že by mohol spadať do tejto širokej množiny aktívnych ľudí, píšte na spots13@kosice2013.sk. Napíšte nám niečo o sebe, resp. svojej skupine, ďalej nás zaujíma vaša predstava, čo by ste chceli, aby sa vo výmenníku dialo a nechajte nám na seba kontakt. Prípadne príďte v stredu medzi 10:00 a 18:00 a hovorte priamo s nami, Spoťákmi, o svojich víziách a potrebách. Spoločne meníme život na sídliskách.

Čo sú výmenníky a ako sme zmenil ich význam?

Výmenníky primárne slúžia na distribúciu tepla do okolitých panelákov. Táto funkcia im ostala, no časom sa zmenšili priestorové nároky na technológiu distribúcie, a vynikol tak pomerne veľký nevyužitý priestor, ktorému projekt SPOTs so svojimi partnermi dáva nový význam. Vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry patrí Štítová k ôsmim výmenníkom, kde Spoty napomáhajú posúvať hranice umenia a komunitných aktivít stále bližšie k ľuďom. Výmenník je kreatívny priestor pre tvorivých ľudí.

Keď chcete mať komplexnejšie informácie o projekte SPOTs a výmenníkoch, kliknite si na www.vymenniky.sk alebo www.spots.sk a dozviete sa viac.

______________________

PROJEKT SPOTs – MENÍME ŽIVOT NA SÍDLISKÁCH

Hlavným zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových a obytných častí mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a kultúrnych podujatí počas roka 2013 i po ňom. Jeho súčasťou je aj premena nepoužívaných výmenníkových staníc na novodobé centrá kultúry a umenia na sídliskách. Projekt SPOTs je  progresívny a aj v európskom meradle vysoko oceňovaný projekt z oblasti komunitného rozvoja, sociálneho a komunitného umenia.

 

Projekt SPOTS podporuje:

·         SPOLUPRÁCU S UMELCAMI / hudobné a výtvarné workshopy

·         TVORBU SOCIÁLNEHO A KOMUNITNÉHO UMENIA / výstavy komunitných umelcov, tvorivé dielne

·         ÚPRAVU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA / skrášľovanie fasád, úprava okolia výmenníkov

·         NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE A DOBROVOĽNÍCTVO / vedecké kaviarne, semináre a aktívna práca s dobrovoľníkmi