Všetko najlepšie, Magdi

Predsedníčka  Rady seniorov, dlhoročná členka Únie žien a Slovenského  zväzu protifašistických bojovníkov  pani Magdaléna Harčarikovása koncom augusta dožila významného životného jubilea.  Ani neprezradíme koľko, lebo aj tak by Ti to nikto neveril, tak dobre vyzeráš. Všetci Ti, Magduška,  zo srdca prajeme pevné zdravie, pohodu a lásku v rodine a ešte veľa veľa šťastných dní medzi nami v Dennom centre.  Vždy Ťa tu radi vidíme, lebo rozdávaš dobrú náladu, rada a zo srdca sa smeješ a ak môžeš, vždy pomôžeš.  Skvelá zábava, centrum plné pozvaných hostí, výborný program, piesne od nášho súboru Konvalinka a aj tancovačka hovoria za všetko. Ešte raz, úprimne všetko najlepšie prajú

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj, manažérka Denného centra Mgr. Andrea Bočkorášová a všetci seniori – členovia Denného centra.