Vianočné obdarovanie

V mestskej časti Košice – Sever v tomto predvianočnom čase pomáhalo viacero vianočných pomocníkov, vďaka ktorým boli obdarované deti, dospelí a nezabudlo sa ani na seniorov.

Veľká vďaka patrí spoločnosti Impulz Real, s.r.o., ktorá zrealizovala zbierku a následne zabezpečila nákup potravín na štedrovečernú večeru. Balík s hmotnosťou cca 16 kg. obsahoval úplne všetko na prípravu slávnostnej večere od cesnaku, oblátok, zemiakov až po ryby. Takýmto nákupom bolo potešených celkovo 24 ľudí v 8 rodinách v núdzi s deťmi z Mestskej časti Košice – Sever.

Seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby potešili darčeky, ktoré im podľa ich želaní zabezpečili  anonymní darcovia. A to aj vďaka spolupráci s pani Lindou Babušík Adamčíkovou – koordinátorkou 3. ročníka projektu Vianoční pomocníci v meste Košice.

Do tretice obrovské poďakovanie patrí zamestnancom Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Košice, ktorí okrem toho, že sa celoročne venujú vzdelávaniu detí počas hospitalizácii, nezabúdajú ani na tých skôr narodených. Už po niekoľký krát, pre obyvateľov zariadenia opatrovateľskej služby zabezpečili veľký balík plný sladkosti, perníkov, ale aj kozmetiky, či vecí na spríjemnenie dní.