Veľkokapacitné kontajnery budú od zajtra na Kalvárii aj na Podhradovej

Od 20. 8. do 27. 8. budú veľkokapacitné kontajnery na týchto miestach: Kostolná/Na Kalvárii, Polianska/Lomnická, Kavečianska cesta 25, Za štadiónom/Horolezecká, Slovenská, Stará spišská cesta. Sú to stanovištia, ktoré každoročne určuje mestská časť na základe podnetov občanov v spolupráci s mestom.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý do bežných odpadových nádob nepatrí. Veľkokapacitné kontajnery budú na týchto stanovištiach 1 týždeň od utorka do utorka. Ak staré pohovky, stavebnú suť či veľkorozmerný odpad nestihnete odhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, mali by ste tak urobiť v zberných dvoroch Pri bitúnku v MČ Košice - Juh, na Popradskej a v centre mesta na Jesenského ulici. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny.