Veľké ďakujeme pre ZŠ Hroncova

Mestská časť Košice - Sever spolu so ZŠ Hroncova 23 sa zúčastnila dňa 04.05.2019 akcie Košické Benátky. Fungovala symbióza medzi školou na Severe a úradom, a tak pod názvom "Najlepšia škola na Severe" nás úspešne reprezentovali. Spoločne sme obsadili krásne 5.miesto. Veľké ďakujeme patrí ZŠ Hroncova, že sa s nami spojili a išli do tejto akcie spolu s nami. Vytvorili krásnu folklórnu loďku. Veď posúďte sami.