Vágási dostal úlohu venovať sa bezbariérovosti Severu

"Po mnohých stretnutiach s našimi seniormi a aj po rozhovoroch s mamičkami s malými deťmi i vozíčkarmi som sa rozhodol poveriť svojho zástupcu úlohou, ktorá sa týka bezbariérovosti našej mestskej časti. Tento problém sa týka takmer každého z nás a ja by som bol rád, keby sme boli aj v tejto problematike progresívnou mestskou časťou.

Preto som poveril svojho zástupcu, Vladimíra Vágásiho, aby sa tejto témy chytil a začal venovať ako svojej priorite pre mestskú časť. Budem rád, ak dostanem na stôl materiál, ktorý nám pomože zmapovať problematické bariérové miesta, ktoré postupne začneme odstráňovať" ozrejmil svoje rozhodnutie starosta Marián Gaj.

"Často sme sa o tomto probléme so starostom rozprávali. Chcem dať dohromady pracovnú skupinu zloženú z odborníkov a stanoviť si konkrétne kroky. Určite v nej ponúknem miesto aj novému predsedovi rady seniorov na Severe pánovi Bartkovi, ktorý je v tejto problematike doma" komentoval rozhodnutie starostu Vágási.


Zverejnil: MG