V Parku na Hroncovej pribudla knižná búdka

Knižná búdka na prvý pohľad pripomína búdku pre vtáčiky, no nie je to tak. Stačí knihu, ktorú ste už prečítali, doniesť do knižnej búdky a vymeniť  ju za inú. Projekt, ktorý sa už realizuje po celom svete, priniesla na Sever Monika Mižáková. Oslovila mestskú časť, ktorá jej pomohla s osadením. Keď však v deň slávnostného spustenia malej verejnej knižnice prišla na to, že sa všetky knihy z búdky minuli, neskrývala prekvapenie. Knižnica, do ktorej sa zmestí asi 20 kníh by mala slúžiť tým, ktorí radi čítajú a bez problémov sa podelia o knihy zo svojej domácej knižnice so susedmi.

Zopár slov od Moniky Mižákovej:

Milí Severania, priatelia kníh, susedia,
V sobotu sa postavila na vlastnú nohu Knižná búdka- "Ďakujem sused". Je to malá verejná knižnica pre vás, ktorí sa radi podelíte o knihy so susedmi. Knižná búdka slúži všetkým a potrebuje pravidelné dopĺňanie "krmiva".
Ďakujem za pomoc a podporu MČ Košice Sever -p. Ing. Jaroslavovi Polačekovi a p. Igorovi Vargoškovi za osadenie búdky.
Viac informácii pozrite https://www.facebook.com/dakujemsused?hc_location=timeline