Upozornenie na dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje, že v súvislosti s uzatvorením Komenského ulice pre automobilovú dopravu počas podujatia Svetový deň bez áut v nedeľu 22. septembra 2019 dôjde na tejto a priľahlých komunikáciách k dočasným dopravným obmedzeniam.

Komenského ulica bude uzatvorená v čase od 9. do 17. hodiny pre automobilovú dopravu od križovatky so Strojárenskou ulicou po križovatku s Watsonovou ulicou, uzávierka bude riadne vyznačená prenosným dopravných značením. Dočasne budú uzatvorené aj výjazdy na Komenského ulicu z Garbiarskej, Kisdyho a Tomášikovej. 

Garbiarska ulica

Na komunikácii bude uzatvorený výjazd na Komenského ulicu v čase od 9. do 17. hodiny. Vjazd bude označený dočasným dopravným značením pred odbočkou z Gorkého ulice návesťou pred slepou ulicou. Na niektorých úsekoch bude osadené dočasné dopravné značenie “Zákaz zastavenia” z dôvodu prípadného otáčania vozidiel.

Kisdyho ulica

Na komunikácii bude uzatvorený výjazd na Komenského ulicu v čase od 9. do 17. hodiny. Vjazd bude označený dočasným dopravným značením pred odbočkou z Tolstého ulice návesťou pred slepou ulicou. Na niektorých úsekoch bude osadené dočasné dopravné značenie “Zákaz zastavenia” z dôvodu prípadného otáčania vozidiel.

Tomášikova ulica

Na komunikácii bude uzatvorený výjazd na Komenského ulicu v čase od 9. do 17. hodiny. Pri vjazde z Tolstého ulice na Tomášikovu bude v celom úseku po ľavej strane zákaz zastavenia z dôvodu prípadného otáčania vozidiel.

Dočasné dopravné obmedzenia sú schválené Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny policajných zložiek. Zároveň odporúčame, aby obyvatelia dotknutých ulíc v nedeľu v čase uzávery využili iný spôsob prepravy a predišli tak dopravným kolíziám.  

Ďakujeme.