Tentoraz sa strieľalo na Podhradovej

Samozrejme, len športovo. Pod záštitou starostu MČ Košice – Sever Mariana Gaja sa dňa 6. 10.2015 uskutočnila strelecká súťaž z malokalibrovky na strelnici Podhradová. Pod odborným  vedením vedúceho streleckého krúžku pri Dennom centre na Severe Mgr. Martina Dziaka sa jedenásti strelci, z toho dve ženy, snažili o čo najlepší  výsledok v počte dosiahnutých streleckých bodov na terč, vo vzdialenosti 50 m  v nástrele na líšku (po 5 rán), v streľbe na medzinárodný terč s kruhmi 20x50cm (10 rán). Berúc do úvahy, že strelcami sú vlastne veteráni, bodové hodnotenie je veľmi vysoké. Posúďte sami: na prvom mieste s počtom bodov 85 zo 100 možných sa umiestnila Agáta Klubertová, druhá skončila Ing. Soňa Gergeľová s počtom bodov 83. Z mužov bol najúspešnejší p. Tauber s počtom bodov 89, II. miesto obsadil p. Ujaky (87 b.) a III. miesto p. Moravitz (85 bodov). Víťazom  na I. mieste patrí pohár, ostatným umiestneným diplom a všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie a obdiv. Blahoželáme!