ŠZŠ Odborárska na Severe uspela v medzinárodnej súťaži

V poľskom meste Lublin sa 31. marca 2016 konala medzinárodná výstava  žiackych výtvarných prác. Súťažilo 310 prác z viacerých škôl z Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Slovenska a Bulharska. Na krásnom 11. mieste umiestnila žiačka  p. uč. Dalmy Strauszovej Monika Gežová pod vedením Evy Lorenzovej. S touto školou už dlhší čas spolupracujeme, v priestoroch Denného centra sa minulý rok  konala aj výstava  výtvarných prác žiakov tejto školy. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. mája v Lubline. Monike a aj pani učiteľkám srdečne blahoželáme a sme radi, že aj oni  nám ukazujú, aké môžu byť výsledky, keď sa spojí trpezlivá práca, húževnatosť a talent.