ŠPORTOVÁ MINI OLYMPIÁDA SENIOROV V DC - VÝSLEDKY

18.5.2016 sme zahájili Športovú mini olympiádu seniorov DC Sever. Poňali sme to tak, ako sa na takúto mimoriadnu športovú udalosť patrí: nechýbala nám olympijská a štátna  vlajka, ani vlajka mestskej časti Košice – Sever. Starosta  MČ Košice – Sever Marián Gaj zapálil  olympijský oheň, naši seniori zložili  olympijský sľub a zaspievali vlastnú seniorskú severskú hymnu.  Všetkých prítomných hostí  aj súťažiacich srdečne privítala predsedníčka  organizačného výboru Mgr.  Andrea Bočkorášová. Našu športovú olympiádu prišli podporiť aj hostia - olympionici,   predseda Olympijského klubu v Košiciach p. Miroslava Luberda, čestný predseda OK Košice pán Anton Švajlen, predseda  celomestskej Rady seniorov p.  Ján Caban, nechýbali ani poslanci za našu MČ p. Blišťan a p. Bekiaris a tiež prednosta MÚ Košice -Sever PhDr. Matúš Háber.

1. DEŇ

Úvod patril športovej streľbe. Strieľalo sa na strelnici Podhradová z malokalibrovky . Po úvodnom povinnom zaškolení sa začalo strieľať "naostro" a tu sú výsledky:

 

Športová streľba:

muži   -  1. Martin Dziak                  ženy  - 1. Soňa Gergeľov

              2. Ivan Moravitz                            2. Libuše Göözová

              3. Milan Rendoš                           3. Agáta Klubertová

 

Pokračovalo sa už v DC v disciplínach šípky a hod loptičkou na cieľ.

 

Šípky:  

ženy nad 70r   1. Anna Terezková           ženy do 70 r  1. Mária Župová

                        2. Žofia Širillová                                     2. Mária Žofčáková

                        3. Terézia Šmelková                              3. Helena Hriňáková

 

muži nad 70r   1. Elemír Dunajský           muži do 70r   1. Jaroslav Macko

                        2.    František Mlynarčík                         2. Ladislav Šimon                             

                        3. Milan Rendoš                                     3. František Hlaváček

 

Hod loptičkou na cieľ

ženy nad 70r   1. Helena Halová               ženy do 70 r  1. Viera Kolníková

                        2. Emília Nôtová                                      2. Oľga Strelková

                        3. Etela Potočnáková                              3. Terézia Kukoricášová

 

muži nad 70r   1. Tibor Žofčák                 muži do 70r   1. František Hlaváček

                        2.    Elemír Dunajský                              2. Jaroslav Macko              

                        3. Ondrej Kyška                                     3. Martin Dziak

 

2.DEŇ

Olympiáda pokračovala aj na druhý deň a to obľúbeným bowlingom a bocciou. Výsledky:

 

Bowling

ženy nad 70r   1. Etela Potočnáková       ženy do 70 r  1. Mária Žofčáková

                        2. Helena Gerecová                               2. Agáta Klubertová

                        3. Anna Terezková                                 3. Ružena Repaská

 

muži nad 70r   1. Tibor Žofčák                 muži do 70r   1. Martin Dziak

                        2.    Bartolomej Gerec                            2. František Haváček                        

                        3. Ivan Moravitz                                     3. Martin Bolf

 

Pre mnohých bola neznámym športom boccia, no i napriek tomu tu bola dobrá účasť.

Boccia

muži   1. František Hlaváček

           2. Elemír Dunajský

           3. Martin Dziak

 

ženy nad 70r   1. Terézia Šmelková        ženy do 70 r  1. Ružena Repaská

                        2. Mária Kožiarská                                 2. Terézia Kukoricášová

                        3. Žofia Širillová                                     3. Magdaléna Harčariková

 

Bicyklovanie 1 km

muži   1. František Hlaváček

           2. Jaroslav Macko

           3. Jozef Kukoricáš

 

ženy nad 70r   1. Emília Nôtová               ženy do 70 r  1. Soňa Gergeľová

                        2. Etela Potočňáková                             2. Anna Kováčová

                        3. Júlia Kravianska                                 3. Helena Hriňáková

 

 

3. DEŇ   a 4.DEŇ

Štvrtok aj piatok patril stolnému tenisu. V piatok si mohli prísť zasúťažiť aj ostatní športovci, ktorí niektorú z predchádzajúcich disciplín nestihli alebo sa nemohli zúčastniť. Stolný tenis je veľmi obľúbený a hráva sa v DC denne. Okrem tradičnej kategórie muži a ženy sma mali aj zmiešanú štvorhru.

 

ženy   1. Viera Ličková

           2. Ružena Repaská

           3. Soňa Gergeľová

 

muži nad 70r   1. Milan Rendoš                muži do 70 r  1. František Hlaváček

                        2. Elemír Dunajský                                  2. Emil Čarnoky

                        3. Ivan Moravitz                                      3. Martin Dziak

 

miešaná štvorhra  1. Viera Ličková – Milan Rendoš

                              2. Soňa Gergeľová – Emil Čarnoky

                              3. Ružena Repaská – František Hlaváček

 

Víťazom srdečne blahoželáme !!!!!!