Seniorská severská miniolympiáda

Tretí júnový týždeň patril jednému z najvýraznejších športových podujatí našich seniorov: seniorskej severskej miniolympiáde 2018. Sedem rôznych disciplín čakalo na takmer 70-ku športuchtivých seniorov. Náročnosť aj kategórie sme vyberali tak, aby si mohol zasúťažiť každý, čo sa nám aj podarilo. Výsledky je možné si pozrieť v priloženej tabuľke. Nám ostáva len poďakovať sa realizačnému štábu, rozhodcom, zdravotnému dozoru a v neposlednom rade jednotlivým súťažiacim za ich úsilie, lebo vďaka nim sa toto podujatie opäť podarilo.