Príďte na Mier! Aj cez víkend vás čakáme na Adventných trhoch...

Zabíjačka uprostred sídliska, prírodná kováčska dieľňa a dobrá zábava – to Vás dnes čaká na najväčšom námestí na Severe na Mieri. Kompletný program trhov  do konca týždňa nájdete v tomto článku.

29. 11. 2013 /piatok/od 16.00 hodiny

Zabíjačka uprostred sídliska

Prírodná kováčska dieľňa

Predajné trhy a občerstvenie

17.00     MŠ Park mládeže /pásmo vianočných kolied a veršovaniek/

MŠ Obrancov mieru 20 /pásmo vianočných kolied a veršovaniek/

Spevácky súbor Konvalinka zo Severu

ČORGOV – ľudová spevácka skupina z Košickej Novej Vsi

KOŠICKI ŠPIVACI

Peter Ondria alias Louis Armstrong

30. 11. 2013 /sobota/ od 16.00 hodiny

Rybacia show - predaj živých rýb s ukážkou spracovania

Predajné trhy a občerstvenie

17.00     SHAMROCK RED HEADS – hudobná skupina

                Hry a súťaže pre deti

                Rozprávka na dobrú noc

1.12. 2013 /nedeľa/ od 17.00 hodiny

Predajné trhy a občerstvenie

Divadelné predstavenie divadla HOPI HOPE

Zapálenie adventných sviečok na Mieri

Peter Pačut alias Freddie Mercury