Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie Záchranný systém Košice

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Záchranný systém Košice.

Poštová adresa: Komenského 49,040 01 Košice

Predseda: Michal Polaško dipl. s.

E-mail:zske@zske.eu

Telefónny kontakt: 0948 184 777

„Veci sa môžu zmeniť tak rýchlo, ako sa stali...“

Občianske združenie Záchranný systém Košice založili dobrovoľní záchranári s cieľom zabezpečovania zdravotného dozoru na kultúrnych a športových podujatiach. Združenie poskytuje tiež pomoc pri pátraní a vyhľadávaní stratených a nezvestných osôb, pomoc pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof. Dobrovoľní záchranári organizujú školenia v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárstva a prevencie, poskytujú poradenskú činnosť (v oblasti záchranárstva, civilnej ochrany, vyhodnocovania rizík). Spolupracujú s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárskej prevencie. Združenie je zapojené do zložiek Integrovaného Záchranného Systému a Civilnej ochrany.

 

Bližšie info spolu s bohatou fotodokumentáciou nájdete tu:

https://www.facebook.com/zske.eu/?ref=nf&hc_ref=ARRTeTNLfMtnCPMiFZBc60fn...