Prednáška spojená s ukážkou pomôcok

Dňa 15.12.2014 sa v Dennom centre konala zaujímavá prednáška. Navštívila nás vedúca Krajského strediska Únie slabozrakých a nevidiacich v Košiciach PhDr. Zuzana Mihalyová.  Prednáška našich seniorov veľmi zaujala, prezreli sme si dokonca karty pre slabozrakých a rôzne iné spoločenské hry, ale aj špeciálne pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých, napr. digitálnu  váhu, telefóny alebo lupy.  Pani Dr. Mihalyová ochotne odpovedala aj na otázky seniorov. Krajské stredisko ÚNSS poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, zdravotné poradenstvo aj špeciálne druhy  očných vyšetrení, ale napríklad aj bezbariérové ubytovanie.