Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 14.3.2024

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

14. marca 2024 /štvrtok/ o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Projektová výzva MIRRI Hackathony
  3. Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2023
  4. Vianočné trhy 2023 – vyúčtovanie – informácia
  5. Participatívny rozpočet
  6. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2024-2026
  7. Rôzne
  8. Záver

      

                          

                                                                                                                                     Mgr. Matej Kundrát

                                                                                                                                predseda komisie finančnej