Poslanci si túto stredu posedia na dvoch rokovaniach

Prvé rokovanie sa začína o 13.30 hodine a je v poradí 26-stym, ktoré si poslanci ako neplánované zvolali na koniec mája, no zasadnutia sa nezúčastnili. Hlavným bodom aj tentokrát bude rozpočet. Návrh úrad predložil už koncom minulého roka, no poslanci predložili svoj. Starosta s poslaneckým návrhom nesúhlasí. Gaj: „Toto uznesenie odporuje zákonu a je pre Mestskú časť Košice - Sever  zjavne nevýhodné.“ Starosta preto podľa zákona využíva svoje právo a pozastavuje výkon uznesenia. „Schválený rozpočet nepočíta s nevyhnutnými opravami striech budov, ktoré sú v správe mestskej časti, čo môže do budúcnosti spôsobiť ďalšie škody a vyžiadať si tak ešte väčšie náklady a zaťažiť tak rozpočet, v nedostatočnom rozsahu upravuje výdavky na verejné obstarávanie.“pokračuje starosta, „uznesenie vo svojej výrokovej časti opomenulo vziať na vedomie Programový rozpočet mestskej časti na roky 2014 a 2015, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o viacročnom rozpočte.“ Ak poslanci 3/5-novou väčšinou zahlasujú za svoj návrh, potvrdia ho.

Druhé rokovanie sa začína o 15.00 hodine. Je riadnym a plánovaným zasadnutím  Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever. Poslanci majú v programe prerokovať  najmä Záverečný účet MČ Košice – Sever  za rok 2012 a návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever.