Poslanci na Severe porušili tri zákony naraz - aktualizované o stanovisko poslanca Železníka

Z 23 členného poslaneckého zboru 20 poslancov za KDH, Smer, SMK a SDKÚ-DS na košickom Severe svojim hlasovaním porušilo  v jednom uznesení naraz tri platné zákony na Slovensku.

Miestny úrad dostal protest prokurátora, podľa ktorého spomínané tri zákony porušili poslanci schválením uznesenia na augustovom zastupiteľstve, na základe ktorého mali oni rozhodovať o obsahu oficiálnej webovej stránky mestskej časti, ako aj tlačovín vydávaných na Severe. V uznesení sa ďalej písalo, že  prednosta miestneho úradu Jaroslav Polaček musí zabezpečiť realizáciu toho, čo bude od neho chcieť Redakčná rada zložená podľa uznesenia takmer výlučne z poslancov.

Podľa starostu Mariána Gaja schválením takéhoto uznesenia poslanci nielenže porušili platné zákony SR, ale aj hrubo zasiahli do jeho právomocí. „Výkon uznesenia som v súlade so zákonom pozastavil. Poslanci ho však opätovne schválili a neakceptovali ani naše pripomienky. S problémom zasahovania do právomocí starostu poslancami sa nestretávam len ja, ale aj iní starostovia. Najnovším trendom zo strany poslancov je aj úkolovanie prednostu zo strany Miestneho zastupiteľstva, o ktorom aj prokurátor skonštatoval, že je v rozpore so zákonom,“ uviedol starosta.

Polaček tvrdí, že na Slovensku je úplne štandardné, ak sa poslanci snažia okliesniť právomoci primátorov a starostov tým, že im zasahujú do ich kompetencií. „Je to akoby národný šport. Radi neoprávnene poverujú úradníkov, či samotný úrad úlohami. Myslím, že tento protest prokurátora po hlbšej analýze donúti mnohých poslancov zastupiteľstiev viac samostatne pracovať a predkladať vlastne návrhy na chod samosprávy, ktoré im naozaj v zmysle zákona o obecnom zriadení prináležia.“

S protestom prokurátora sa budú musieť poslanci vysporiadať už na mimoriadnej miestnej rade 1.12.2011 a následne na riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva 15.12.2011“ dodal na záver vedúci kancelárie starostu Gibóda.

 

Aktualizované o stanovisko Pavla Železníka, poslaneca MČ Košice-Sever.

Ako predkladateľ a iniciátor uznesenia o redakčnej rade považujem za potrebné vyjadriť sa k predmetnému článku, moje stanovisko môžete pripojiť k článku publikovanému na našej webovej stránke.

-----------------------------------

Ak chceme do sveta vytrubovať, že poslanci porušili zákony, je potrebné opísať aj kontext, v ktorom sa tento problém v našej mestskej časti objavil:

1. Záujem obyvateľov Severu je aby dostávali korektné a necenzurované informácie o dianí v ich mestskej časti. Túto úlohu by mala zabezpečovať redakčná rada, ktorá svojím zložením (zástupca úradu a zástupcovia politických strán) čo najlepšie spĺňa kritérium objektívnosti.

2.Pán starosta Gaj neakceptoval výhrady poslancov k obsahu sporných a zavádzajúcich článkov na úradnej stránke MČ Košice-Sever, odmietal diskutovať o spornom používaní neznámeho loga v hlavičke oficiálnej stránky a tlačovinách vydávaných MČ.

3. Pán starosta Gaj dlhodobo ignoruje a odmieta aby sa volení zástupcovia občanov našej mestskej časti podieľali na kontrole oficiálnej webovej stránky a tlačovín vydávaných mestskou časťou.

4. Poslanci MČ v reakcii na daný stav iniciovali zriadenie orgánu – redakčnej rady, ktorý mal schvaľovať obsah webovej stránky a časopisu vydávaného MČ.

5.  Pán starosta nechce stratiť  informačný monopol, preto o predmetnej záležitosti nediskutuje, ale rozhodne sa proti uzneseniu o zriadení redakčnej rady podať podnet na prokuratúru.

6. Prokurátor nenamieta voči zriadeniu redakčnej rady (tá na Severe fungovala aj v minulosti) ale len proti tomu, aby mala redakčná rada rozhodovacie oprávnenia.

7.  V žiadnom prípade sa tu nejedná o žiadne závažné porušenie zákona, ale len o chybne formulovanú ale pritom legitímnu snahu poslancov podieľať sa na kontrole informačných výstupov z MČ.

Pavol Železník, poslanec MČ Košice-Sever.